završni rad
Dimenzioniranje armiranobetonskih greda T-presjeka

Robert Kocijan (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci