diplomski rad
Utjecaj granulometrijskog sastava agregata na modul elastičnosti betona

Matej Viduka (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci