diplomski rad
Modalna analiza nosača uslijed nejednolikih pomaka oslonaca i usporedba s eksperimentalno dobivenim rezultatima

Simona Dobrilla (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci