specijalistički diplomski stručni
Praćenje troškovnih i vremenskih aspekata projekta Kalvarija i usporedba s planiranim vrijednostima

Ivica Filipović (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci