specijalistički diplomski stručni
Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Košambra", Grad Poreč

Sanjin Paulović (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci