završni rad
Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja za ogranak A-K4 kanalizacijske mreže Općine Matulji

Matea Demark (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci