diplomski rad
Analiza nosive predgotovljene armiranobetonske izložbene hale

Mate Marušić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci