specijalistički diplomski stručni
Ventilirana fasada od kamenih ploča na obiteljskoj kući u Rijeci

Ivan Hrvatin (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci