specijalistički diplomski stručni
Roundabouts - design and examples from Croatia and Slovenia

Anto Oršolić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci
Njemačka: Sveučilište primijenjenih znanosti RheinMain u Wiesbadenu
Njemačka: Fakultet arhitekture i građevinarstva