specijalistički diplomski stručni
Rekonstrukcija stambene kuće u Liču

Marin Prostran (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci