specijalistički diplomski stručni
Idejno rješenje komunalne garaže u Dubravi

Elvis Oblak (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci