specijalistički diplomski stručni
Idejno rješenje komunalne luke u mjestu Selce pokraj Crikvenice

Bore Guerieri (2018)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci