specijalistički diplomski stručni
Sportski kamp Kraljevica - Šmrika

Bojan Bakić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci