specijalistički diplomski stručni
Odabir varijantnog rješenja revitalizacije Degijeve kuće u Delnicama primjenom višekriterijalne analize

Sandra Čunko (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci