specijalistički diplomski stručni
Tvornica papira u Rijeci

Marko Vladilo (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci