završni rad
Studije utjecaja na okoliš u postupku zatvaranja odlagališta

Luka Ukotić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci