specijalistički diplomski stručni
Obrazovne ustanove Hreljina

Sanja Blažina (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci