završni rad
Utjecaj sitnozrnastih čestica na posmičnu čvrstoću pijeska

Loren Vorić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci