specijalistički diplomski stručni
Idejni projekt proširenja luke Poreč

Marjan Velenik (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci