specijalistički diplomski stručni
Dokumenti prostornog uređenja i njihova provedba na području Labinštine

Lea Faraguna (2018)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci