specijalistički diplomski stručni
Usporedba vodnog režima izvora Gacke i Pećina

Ante Vukić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci