specijalistički diplomski stručni
Revitalizacija vodotoka Plešce

Klaudia Mandekić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci