specijalistički diplomski stručni
Rekonstrukcija lučice Pazdehova u Dramlju

Marko Jurić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci