diplomski rad
Primjena GIS-a u određivanju udjela nepropusnih površina i procjeni parametara CN prema SCS metodi

Adriano Blečić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci