specijalistički diplomski stručni
Utjecaj roka povrata investicije na racionalno upravljanje projektima

Bernard Kontić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci