specijalistički diplomski stručni
Idejno rješenje paviljona "Peškera" u Poreču

Zoran Terzija (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci