specijalistički diplomski stručni
Dimenzioniranje prijelaznih dionica otvorenih korita

Andrija Pađen (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci