specijalistički diplomski stručni
Vodoopskrba otoka Paga

Tomislav Palčić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci