diplomski rad
Odvodnja i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda naselja Kanfanar, Burići i Marići

Hrvoje Pongrac (2015)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci