disertacija
Utjecaj ponašanja vijčanih priključaka na potresni odziv čeličnih okvira

Paulina Krolo (2017)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci